Studenten Sport Nederland

Missie: 'Samen sterk voor de sportende student'

Ruim 100.000 studenten sporten, georganiseerd en ongeorganiseerd, tijdens hun studie. Samen dragen deze sporters tijdens hun studietijd bij aan ontmoeting, ontspanning, inspanning, recreatie en prestatie. Het is onze missie om de studentensport in Nederland in al deze facetten te bevorderen. Dit doen wij niet alleen. Samen met en namens een sterke en lokaal betrokken achterban van sportraden en sportcentra en voor en door studenten, behartigen wij de belangen van de sportende student. Wij organiseren en/of ondersteunen nationale en internationale studentensportevenementen op verschillend niveau. Als platform voor ontmoeting bieden wij onze achterban de mogelijkheid kennis te delen en deze kennis te bundelen in ons kenniscentrum. Samen sterk voor de sportende student!
 
 
Visie
SSN ziet in de sportende student een belangrijke en waardevolle groep die vertegenwoordiging en ondersteuning nodig heeft. In veel gevallen sporten studenten georganiseerd in studentensportverenigingen, maar in toenemende mate ook individueel, ongeorganiseerd of anders georganiseerd. Als deze studentensporters zijn van belang door de positieve effecten die sport tijdens de studieperiode kan bieden. Jongeren die gaan studeren haken veelal af bij de reguliere georganiseerde sport en/of soppen met sporten. Studentensport met goede faciliteiten en ondersteuning kan er voor zorgen dat deze uitstroom tegengegaan wordt en dat deze studenten juist een actieve leefstijl behouden binnen de studentensportverenigingen en de sportcentra. SSN wil daar samen met haar achterban van lokale sportraden en sportcentra voor gaan en zoekt nadrukkelijk de verbinding met landelijke en lokale (sport)-organisaties, overheden en bonden om de ruim 100.000 studentensporters optimaal te faciliteren en te laten groeien tot een totaal van 150.000 studentensporters. 
 

Achterban
Uit bovenstaande missie en visie komt naar voren dat SSN inzet op een goede samenwerking met andere partijen binnen de (studenten)sport, waaronder uiteraard haar achterban. Deze bestaat ten eerste uit de twaalf studentensportraden (ook wel OSSO’s genoemd) uit de universiteitssteden. Deze OSSO's zijn belangenbehartigers van de studentensportverenigingen en/of individuele sporters op lokaal niveau. Zij werken vaak nauw samen met het universitair sportcentrum, welke ook alle twaalf aangesloten zijn bij SSN. Tenslotte is ook een viertal HBO-instellingen aangesloten bij SSN die zich willen inzetten voor de studentensport. Samen dragen zijn bij aan de financiering van SSN en vormen zij een achterban van zo'n 100.000 sportkaart houdende studenten.

Nog niet genoemd zijn hiermee de Studentensportbonden (SSB’s) en Organisatie Commissies (OC’s). Ook zij zijn erg belangrijk voor SSN. 

SSB’s
SSN heeft momenteel met elf SSB’s goed contact. Dit houdt in dat er een intensieve samenwerking is op het gebied van NSK’s en relevante informatie uitgewisseld wordt. 

OC’s 
SSN kent met betrekking tot haar evenementen verschillende uitvoerende commissies waarmee een inhoudelijke en/of financiële relatie bestaat. Deze commissies zijn:
 
 
Kerntaken SSN
Samen met haar achterban staat SSN voor drie kerntaken, die ook terug te zien zijn in de takken van de organisatie. Dit zijn: Belangenbehartiging, Evenementen en Topsport.
 
1. Belangenbehartiging
Binnen deze tak van de organisatie staat het behartigen van de belangen van de sportende student centraal. In deze rol zorgt SSN ten eerste voor een stuk integratie en kennisoverdracht tussen OSSO's, Studentensportbonden (SSB's) en Organisatiecommissies (OC's). Voor deze partijen verzorgt SSN ook een gedeelte Kadervorming.
Daarnaast onderhoudt SSN contact met externe partijen. Op nationaal zijn dit het ISO en de LSVB, die vaste gesprekspartners zijn voor de landelijke politiek. Op internationaal gebied onderhoudt SSN contacten met de EUSA en FISU, de Europese en Wereldstudentensportorganisaties.
 
2. Evenementen 
Dit tweede organisatieonderdeel bestaat uit het concreet organiseren van sportevenementen binnen de studentensportwereld. Het handelsmerk van SSN hierin is de Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK’s) die in meer dan 50 takken van sport georganiseerd worden. Voor de organisatie van al deze NSK's bestaan aparte commissies. De taak van SSN is hierin het houden van toezicht op de kwaliteit, het niveau en de externe communicatie van de NSK's.
Eens per jaar wordt het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap gehouden. Dit is een cluster van een aantal veelbeoefende sporten in de Nederlandse Studentenwereld. Dit meerdaags evenement is daarom een van de grootste in de Nederlandse studentensport.

3. SSN Topsport
SSN Topsport houdt zich voornamelijk bezig met de praktische werkzaamheden rond de uitzending van Nederlandse deelnemers naar de WUC's en Universiades.