SSN Topsport

Op 31 mei 2007 heeft het Algemeen Bestuur, op advies van het Dagelijks Bestuur, ingestemd met het voorstel om topsport weer onderdeel van het beleid van SSN te maken. Het Landelijk Hoofden Overleg heeft toen besloten om SSN Topsport te financieren. Stichting SSN Topsport is een dochterstichting van Studentensport Nederland en kent een eigen bestuur onder voorzitterschap van Wim Koch (Directeur Universitair sportcentrum Eindhoven). SSN Topsport is verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse studenten naar topsportevenementen, zoals de Universiades (Zomer en Winter) en de World University Championships (WUC’s). SSN Topsport is hierbij ook verantwoordelijk voor het inschrijfproces en het opvragen, verzamelen en bewaren van gegevens die nodig zijn voor een succesvolle inschrijving. Hoe SSN Topsport hier mee omgaat is te lezen in haar privacy statement.
 
Ook in Nederland worden af en toe evenementen georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU). 
 

Internationale bonden

In de internationale studentensport heeft SSN met twee overkoepelende organisaties te maken: De FISU en de EUSA
 

Deelname eisen

Uitzendingen naar WUC's en/of Universiades zijn gebonden aan bepaalde toelatingscriteria en limieten. De limieten worden opgesteld in overleg met de betrokken nationale sportbonden. Verder moeten deelnemers aan evenementen onder auspiciën van FISU voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Studeren aan een WO-, HBO-instelling;

  • In het jaar, waarin het evenement plaatsvindt, word je minimaal 18 en maximaal 25 jaar;

  • In het bezit zijn van een Nederlands paspoort.

 
Voor meer informatie kun je direct terecht bij:
zomer universiade:
Rob Cuppen
 
winter universiade:
Jules Vereecken