Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Hierin worden dan ook de besluiten met betrekking tot jaarplannen, begrotingen en dergelijke genomen. De leden van de AV, en daarmee van SSN, zijn de 13 Overkoepelende Studenten Sport Organisaties (OSSO's) die lokaal actief zijn op de sportcentra van de aangesloten Universteiten/Hogescholen, waarbij er 5 aangesloten steden zijn. Zij zijn de belangenbehartigers van de diverse studentensportverenigingen en/ of individuele sporters, waarmee zij een achterban vormen van ruim 130.00 sportende studenten. Om een overzicht te krijgen van de huidige OSSO's en daarbij aangesloten onderwijsinstellingen, wordt de lijst met aangesloten organisaties en onderwijsinstellingen gepubliceerd. De lijst zal worden bijgewerkt, indien er veranderingen plaatsvinden.

Partijen die ook worden uitgenodigd om de AV bij te wonen, zijn; de studentensportbonden van Nederland (SSB's) en de directeuren/vertegenwoordigers van de Universitaire sportcentra (USC's). Zij hebben een belangrijke adviserende rol bij het nemen van alle besluiten. Daarnaast ziet de afvaardiging van de USC's toe op de continuïteit en progressie van de vereniging, omdat de besturen van de studentenorganisaties doorgaans 1 jaar zitten, wat voor de afvaardiging van de USC's vaak niet geldt. 

 

De aangesloten leden:

Naam            Naam     

 Logo_Erasmus_Sport_2019_RGB.png                    ESSF         

 

   Naam             HZ       

          Logo MUSST PNG + border (no vector, transparant).png                Naam                       

          Naam                SCVR

VU                           SSL          

Leeuwarden                      Naam            

HHS                   Naam

Oncampus                   Twente