Organisatie ondersteuning

Een van de drie hoofdtaken van SSN is het organiseren en ondersteunen van studentensport evenementen Nederland. Deze evenementen hebben niet alleen betrekking op de studentensportwereld, maar ook op bredere maatschappelijke sportgerelateerde activiteiten. SSN wil op die manier graag een positief beeld uitdragen van de Nederlandse sportende student en te bewijzen dat ervaring opgedaan in de studenten sportwereld een maatschappelijke waarde heeft.

 

Nationaal

NSK's

SSN coordineert jaarlijks zo'n 50 Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK's). Voor de organisatie van deze NSK's worden Organisatie Commissies (OC's) in het leven geroepen. Deze Organisatie Commissies variëren sterk in grootte. Alle OC's worden intensief door SSN begeleid. Hiervoor is een medewerker voor een vast aantal uren per week aangenomen.

GNSK

Het belangrijkste evenement van SSN is het GNSK. Het GNSK wordt jaarlijks georganiseerd in wisselende studentensteden is een studentensportevenement met een Olympisch karakter; ongeveer 15 teamsport-NSK`s worden gebundeld en in één weekend gehouden. De GNSK-commissie is vanwege de omvang van het evenement al vele maanden van tevoren bezig met de organisatie.

 

Internationaal

Op internationaal niveau zijn er ook evenementen waar SSN aan meewerkt en sporters naar toestuurt. Zowel op Europees breedtesport niveau; de Europese Kampioenschappen voor studenten (EUC’s) en de European Universities Games (EUG), waar winnaars van het (G)NSK zich voor kwalificeren. 
Als ook op Internationaal topsport niveau: de World University Championships (WUC's) en de Universiades (Olympische spelen voor studenten). Voor deelname aan deze internationale toernooien zijn strenge eisen, zie internationaal