NSK organiseren/aanvragen

NSK Organiseren

Wil je een NSK organiseren? Lees dan eerst het evenementenreglement 2020 van SSN goed door voor alles wat je moet weten! 

Alleen studenten die direct of indirect zijn aangesloten bij organisaties die de kerntaken van SSN financieren kunnen een NSK aanvragen. Hieronder vallen de volgende organisaties: 

a. Overkoepelende Studenten Sport Organisaties (OSSO)

b. Studentensportbonden (SSB)

c. De studentensportverenigingen aangesloten bij een OSSO en/of SSB

Studenten die buiten deze categoriën vallen maar wel een NSK willen organiseren, moeten hiervoor toestemming krijgen van de AV en/of het DB van SSN. 

 
NSK aanvragen

Om een NSK aan te vragen, dien je het onderstaande aanvraagdocument te downloaden. Vul dit document in en stuur het per post naar het kantoor van SSN of per e-mail naar sport@studentensport.nl.  

Aanvraagformulier NSK

LET OP: Voordat je over gaat tot het bekijken van het aanvraagformulier, kijk dan eerst in het NSK overzicht of het betreffende NSK niet al in voorbereiding is! 
LET OP: De aanvraagtermijn voor NSK's is in de regel 6 maanden. Zie hieronder de aanvraagtermijnen voor 2019-2020. In samenspraak met de AV is ervoor gekozen hiervan af te wijken bij de eindejaarsdeadlines. Ook kan er in samenspraak met het Dagelijks Bestuur worden afgeweken van de deadlines. Het DB is echter altijd gerechtigd het NSK om geldige redenen niet toe te kennen. Bekijk hiervoor ook het evenementenreglement!
 

Aanvraagtermijnen

Mijn NSK vindt plaats:

Mijn NSK-aanvraag deadline:

Na 1 augustus 2019

 Voor 1 februari 2019

Na 1  november 2019

Voor 1 juni 2019

Na 1 februari 2020

Voor 1 september 2019

Na 1 mei 2020

Voor 1 december 2019

 
Evenementenreglement
Er is een SSN evenementenreglement 2019 opgesteld waarin voorwaarden en kaders worden gesteld die bijdragen aan het succesvol organiseren van een NSK. Dit evenementenreglement is bindend! Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit document, kan men mailen naar info@studentensport.nl.
 
NSK Deelname
Alle studenten die aangesloten zijn bij instellingen die de kerntaken van SSN financieren kunnen meedoen aan een NSK. Andere studenten betalen in de regel een toeslag op het inschrijfgeld voor deelname aan NSK's. De exacte regels hiervoor zijn te vinden in het evenementenreglement.