Nederlands Studenten Kampioenschappen (NSK)

NSK staat voor 'Nederlands Studenten Kampioenschap'. Jaarlijks worden er onder auspiciën van Studentensport Nederland (SSN) in ruim 50 takken van sport NSK's georganiseerd. 
 
SSN streeft naar NSK`s met een zo groot mogelijk karakter en een zo hoog mogelijk niveau. Geen NSK is hetzelfde; zo zijn er grote meerdaagse NSK`s met 100+ deelnemers waarbij het niveau landelijke subtop betreft en die ieder jaar plaatsvinden. Dit betreft ook vaak sporten die in Nederland en/of de Nederlandse studentenwereld populair zijn. En in takken van sport die minder bekend zijn, worden ook vaak NSK's georganiseerd, welke kleinschaliger zijn.

Voor de organisatie van de NSK's werkt SSN samen met de diverse Organisatie Commissies (OC) die vaak bestaan uit vrijwilligers die organisatie van een van de NSK's op zich willen nemen. SSN levert voornamelijk het kader waarbinnen het NSK georganiseerd dient te worden en ondersteunt de commissie waar mogelijk. Daarnaast staat het een OC vrij om naar eigen inbreng invulling te geven aan het NSK. 
 
LET OP!! De naam ‘NEDERLANDS STUDENTEN KAMPIOENSCHAP’ (NSK) is een beschermd merk, door SSN gedeponeerd bij het merkenbureau van de Benelux. Dat houdt in dat geen enkele andere organisatie zonder toestemming van SSN een NSK mag organiseren of een evenement mag organiseren onder een verbastering van deze naam, zoals bijv. "Nederlands Kampioenschap voor Studenten”.