Algemene Vergadering (AV)

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Hierin worden dan ook de besluiten met betrekking tot jaarplannen, begrotingen en dergelijke genomen. De leden van de AV, en daarmee van SSN, zijn de 13 Overkoepelende Studenten Sport Organisaties (OSSO's) die lokaal actief zijn op de sportcentra van de aangesloten Universteiten/Hogescholen. Zij zijn de belangenbehartigers van de diverse studentensportverenigingen en/ of individuele sporters, waarmee zij een achterban vormen van ruim 130.00 sportende studenten. Om een overzicht te krijgen van de huidige OSSO's en daarbij aangesloten onderwijsinstellingen, wordt de lijst met aangesloten organisaties en onderwijsinstellingen gepubliceerd. De lijst zal worden bijgewerkt, indien er veranderingen plaatsvinden.

Partijen die ook worden uitgenodigd om de AV bij te wonen, zijn; de studentensportbonden van Nederland (SSB's) en de directeuren/vertegenwoordigers van de Universitaire sportcentra (USC's). Zij hebben een belangrijke adviserende rol bij het nemen van alle besluiten. Daarnaast ziet de afvaardiging van de USC's toe op de continuïteit en progressie van de vereniging, omdat de besturen van de studentenorganisaties doorgaans 1 jaar zitten, wat voor de afvaardiging van de USC's vaak niet geldt. 

 

De aangesloten leden:

 

  Naam

    Aclo - Groningen

         Website: www.aclosport.nl
         Sportcentrum: Sportcentrum Paddepoel
         Adres: Blauwborgje 16
         Postcode: 9747 AC Groningen
         Telefoonnummer: +31 (0)50 363 46 41
         E-mail: info@aclosport.nl
 

  Naam

    BRESS - Breda 

         Website: www.bress.nl
         Sportcentrum: Bress Sportcenter
         Adres: Nieuwe Inslag 99 
         Postcode: 4817 GN Breda
         Telefoonnummer: +31 (0)76 521 54 53
         E-mail: info@bress.nl

 Naam   

    SSD - Delft

         Website: www.ssd.tudelft.nl
         Sportcentrum: Studenten Sport Centrum TU Delft
         Adres: Mekelweg 8
         Postcode: 2628 CD Delft
         Telefoonnummer: Op aanvraag.
         E-mail: voorzitter-ssd@tudelft.nl
 

     Naam

    ESSF - Eindhoven

         Website: www.essf.nl 
         Sportcentrum: Studentensportcentrum
         Eindhoven
         Adres: O.L. Vrouwestraat 1
         Postcode: 5612 AW Eindhoven
         Telefoonnummer: +31 (0)40 247 57 38
         E-mail: essf@tue.nl
 

   Naam

    FOSST - Tilburg

         Website: www.fosst.nl
         Sportcentrum: Sportcentrum UvT
         Adres: Academielaan 5
         Postcode: 5037 ET Tilburg
         Telefoonnummer: +31 (0)13 466 30 12
         E-mail: info@fosst.nl

    VU  

    SSVU - Amsterdam

         Website: www.sportcentrum.nl/vu
         Sportcentrum: Sportcentrum VU
         Adres: Uilenstede 100
         Postcode: 1183 AM Amstelveen
         Telefoonnummer: 
         E-mail: info@studentensportvu.nl
 
 

 Logo MUSST PNG + border (no vector, transparant).png

    MUSST - Maastricht

         Website: www.musst.nl
         Sportcentrum: Universitair Sportcentrum
         Adres: P. Debyeplein 15
         Postcode: 6200 MD Maastricht
         Telefoonnummer: +31 (0)43 388 53 42
         E-mail: musst@maastrichtuniversity.nl
 

     Naam

    NSSR - Nijmegen

         Website: www.nssr.nl
         Sportcentrum: Radboud Sportcentrum
         Adres: Heijendaalseweg 141
         Postcode: 6525 AJ Nijmegen
         Telefoon: +31 (0)24 361 23 94  
         E-mail: bestuur@nssr.nl

  Naam

    SRU - Utrecht

         Website: www.sportraadutrecht.nl
         Sportcentrum: Sportcentrum Olympos
         Adres: Uppsalalaan 3
         Postcode: 3584 CT Utrecht
         Telefoonnummer: +31 (0)30 253 15 88
         E-mail: info@sportraadutrecht.nl
 

   Naam

    SSA - Amsterdam

         Website: www.studentensportamsterdam.nl
         Sportcentrum: Sportcentrum Universum
         Adres: Science Park 306
         Postcode: 1098 XH Amsterdam
         Telefoonnummer: +31 (0)20 525 89 60
         E-mail: algemeen@studentensportamsterdam.nl
 

    Erasmus sport

    Erasmus Sport - Rotterdam

         Website: www.erasmussport.nl
         Sportcentrum: Erasmus Sport Centrum
         Adres: Burgemeester Oudlaan 50
         Postcode: 3062 PA Rotterdam
         Telefoonnummer: +31 (0)10 408 18 76
         E-mail: gaby.dijkstra@erasmussport.nl
 
 
   Naam

    Sportkoepel UT - Enschede

         Website: www.sportkoepelut.nl
         Sportcentrum: Sportcentrum Universiteit Twente
         Adres: Promenade 1  
         Postcode: 7522 NB Enschede
         Telefoonnummer: +31 (0)53 489 11 44  
         E-mail: info@sportkoepelut.nl
 
  
Naam

    SWU Thymos - Wageningen

         Sportcenrum: Sportcentrum de Bongerd
         Adres: Bornesteeg 2
         Postcode: 6708 PE Wageningen
         Telefoonnummer: +31(0)317482746
         E-mail: swu.thymos@wur.nl
 
Naam

 Student Sports - Venlo

         Website: 
         Sportcentrum: 
         Adres: 
         Postcode: 
         Telefoonnummer: 
         E-mail: