NSK organiseren/aanvragen

NSK Organiseren

Wil je een NSK organiseren? Lees dan eerst het evenementenreglement 2017-2018 van SSN goed door voor alle informatie die je moet weten! 

Alleen studenten die direct of indirect zijn aangesloten bij organisaties die de kerntaken van SSN financieren kunnen een NSK aanvragen. Hieronder vallen de volgende organisaties: 

a. Overkoepelende Studenten Sport Organisaties (OSSO)

b. Studentensportbonden (SSB)

c. de studentensportverenigingen aangesloten bij een OSSO en/of SSB

Studenten die buiten deze catergoriën vallen, maar wel een NSK willen organiseren, moeten hiervoor toestemming krijgen van de AV en/of het DB van de vereniging SSN. 

 
NSK Aanvragen

Om een NSK aan te vragen, dien je het onderstaande aanvraagdocument te downloaden. Vul dit document in en stuur het per post naar het kantoor van SSN of per e-mail naar sport@studentensport.nl.  

Aanvraagformulier NSK

LET OP: Voordat je over gaat tot het bekijken van het aanvraagformulier, kijk dan eerst in het NSK overzicht of het betreffende NSK niet al in voorbereiding is! 
LET OP: De aanvraagtermijn voor NSK's is in de regel 6 maanden. Zie hieronder de aanvraagtermijnen voor 2017-2018. In overleg met het Dagelijks Bestuur van SSN kan hiervan worden afgeweken. Het DB is echter altijd gerechtigd het NSK om geldige redenen niet toe te kennen. Bekijk hiervoor ook het evenementenreglement!
 

Aanvraagtermijnen

Mijn NSK vindt plaats:

Mijn NSK-aanvraag deadline:

Na 1 augustus 2017

 Voor 1 februari 2017

Na 1  november 2017

Voor 1 mei 2017

Na 1 februari 2018

Voor 1 augustus 2017

Na 1 mei 2018

Voor 1 november 2017

 
Evenementenreglement
Er is een SSN evenementenreglement 2017-2018.pdf opgesteld waarin voorwaarden en kaders worden gesteld die bijdragen aan het succesvol organiseren van een NSK. Dit evenementenreglement is bindend! Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit document, kan men mailen naar info@studentensport.nl.
 
NSK Deelname
Alle studenten die aangesloten zijn bij instellingen die de kerntaken van SSN financieren kunnen meedoen aan een NSK. Andere studenten betalen in de regel een toeslag op het inschrijfgeld voor deelname aan NSK's. De exacte regels hiervoor zijn te vinden in het evenementenreglement.