Verklaring deelname Leidse studenten

Verklaring deelname Leidse studenten

SSN | 26-04-2017

Nieuws | Algemeen

Sinds maart 2017 zijn universitaire Leidse studenten uitgesloten van deelname aan SSN-evenementen. Met deze verklaring licht Studentensport Nederland dit besluit toe.

Studentensport Nederland (SSN) is de overkoepelende organisatie voor alle aangesloten studentensportraden en universitaire sportcentra. Al deze aangesloten organisaties financieren Studentensport Nederland. Hierdoor vormen deze partijen de kern van onze achterban, maar maken zij ook vooral het beleid dat SSN voert en de werkzaamheden die zij verricht mogelijk.

Eén van deze werkzaamheden betreft het opstellen van kaders en richtlijnen voor Nederlands Studenten Kampioenschappen en het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap. Een belangrijk uitgangspunt voor deelnemende studenten aan deze kampioenschappen is dat zij enkel en alleen de stad kunnen vertegenwoordigen waarin zij studeren en dat dit, voor WO-studenten, alleen mogelijk is wanneer het Universitair Sportcentrum en/of de studentensportraad aangesloten is bij SSN.

Op dit moment telt Nederland 13 universiteitssteden die allen beschikken over een Universitair Sportcentrum (USC). Onder leiding van deze USC’s heeft de studentensport zich decennia lang kunnen vormen en kunnen organiseren. Dit heeft ertoe geleid dat wij in Nederland een structuur kennen waar binnen de muren van USC’s vele studentensportverenigingen zijn opgericht. Deze studentensportverenigingen worden ondersteund door studentensportraden die op hun beurt ook weer gefinancierd en/of ondersteund worden door de USC’s. De studentensportraden komen tevens op voor de belangen van alle sportende studenten binnen hun sportcentrum.

In het belang en op verzoek van deze studentensportraden en USC’s is SSN de organisatie die landelijk de continuïteit en professionaliteit van NSK’s en GNSK’s bewaakt en de uitzending van sporters naar Europese- en wereldstudentenkampioenschappen (EUC’s en WUC’s) mogelijk maakt. Dit is vergelijkbaar met de structuur die Nederland kent waarin NOC*NSF zich als koepelorganisatie manifesteert voor alle sportbonden.

Helaas heeft Leiden eind 2015 het vertrouwen in en daarmee het lidmaatschap bij en de samenwerking met SSN opgezegd. Daarmee is Leiden de enige universiteit in Nederland, die niet bij SSN is aangesloten. Het CvB van de universiteit Leiden verklaarde in een brief dat er in Leiden niet voldoende behoefte is om mee te doen aan NSK’s, EUC’s en WUC’s en de organisatie van deze evenementen. Hiermee was in hun ogen het lidmaatschap bij SSN onvoldoende waard. Door het lidmaatschap bij SSN op te zeggen, is het voor Leidse WO-studenten niet meer mogelijk om mee te doen aan SSN-evenementen en internationale studentenkampioenschappen. Er wordt immers vanuit Leiden op geen enkele manier bijgedragen aan de georganiseerde studentensport in Nederland die het bestaan van SSN mogelijk maakt.

Zoals gezegd beschikken alle universiteiten in Nederland over een universitair sportcentrum, die het mogelijk maken dat studenten zich verenigen in bijvoorbeeld een sportraad. Omdat HBO-studenten niet standaard door een sportraad (vebonden aan een USC) vertegenwoordigd kunnen worden (omdat deze er simpelweg niet is in steden waar geen universiteit is), heeft SSN het voor deze groep mogelijk gemaakt om tegen betaling van een toeslag bovenop het reguliere inschrijfgeld deel te nemen aan SSN-evenementen. Op die manier dragen zij toch bij aan het bestaan van de georganiseerde studentensport in Nederland.

SSN betreurt het dat Leiden als enige universiteit in Nederland niet bij SSN is aangesloten, waardoor Leidse WO-studenten niet aan de evenementen van SSN, EUSA en FISU kunnen deelnemen. De deur blijft echter nadrukkelijk openstaan om weer aan te sluiten. SSN hoopt dat de Leidse studenten zich zodanig weten te organiseren dat ze spoedig weer lid kunnen worden van SSN. SSN is altijd bereid om hierover van gedachten te wisselen.

Namens SSN en haar achterban,

Marit Werkhoven
Voorzitter Studentensport Nederland 2016-2017

Reacties